iplik-kurtları

iplik-kurtları İng. nematoda

(karşılık: nematodlar, Nematodes): (Yun. nematos = iplik) Çokgözeli hayvanlardan ilkel-kurtlar (Scolecida) dalının yuvarlak-kurtlar (Aschelminthes) sınıfına giren bir takımı. Vücutları iplik biçiminde uzun ve üzerleri yumuşak bir kutikula ile örtülüdür. Ayrı eşeylidirler. Yumurtlarlar ya da doğururlar. Asılak olanları da vardır. Döl değişimi gösterirler. Bağırsak solucanı (Ascaris lurnbricoides), at askariti (A. megalocephala), trişin, (Trichinella spiralis), sirke iplik kurdu (Anguillula aceti), iğne kurdu (Oxyurus vermicularis), Bancroft kurdu (Filaria bancrofti), Medine kurdu (F. medinensis), kırbaç kurdu (Trichurus) iyi bilinen tür ve cinsleridir.


iplik-kurtları için benzer kelimeler


iplik-kurtları, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'p', 'l', 'i', 'k', '-', 'k', 'u', 'r', 't', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
iplik-kurtları kelimesinin tersten yazılışı ıraltruk-kilpi diziliminde gösterilir.