ipotek

ipotek, -ği Fr. hypothèque

a. tic. Tutu.


ipotek İng. mortgage

Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması.


ipotek için benzer kelimeler


ipotek, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'p', 'o', 't', 'e', 'k', şeklindedir.
ipotek kelimesinin tersten yazılışı ketopi diziliminde gösterilir.