ıramas

ıramas

1. Harmandaki dövülecek ya da sürülecek sap yığını. 2. Tarlada yığın yapılan biçilmiş ekin: Dört dönüm yere ancak üç ıramas yapabildik.


ıramas

Kağnının eksenini çeken çatal ağaç, kağnı oku.

I) bk. ıravık

II) Kağnının iskeletini oluşturan çatal ağaç. (Akçaşar *Yalvaç -Isparta)


ıramas, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'r', 'a', 'm', 'a', 's', şeklindedir.
ıramas kelimesinin tersten yazılışı samarı diziliminde gösterilir.