ırgat uyuzböceği

ırgat uyuzböceği Lat. Rhizoglyphus parasiticus

Irgat uyuzu etkeni küçük akar.


ırgat uyuzböceği için benzer kelimeler


ırgat uyuzböceği, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'r', 'g', 'a', 't', ' ', 'u', 'y', 'u', 'z', 'b', 'ö', 'c', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
ırgat uyuzböceği kelimesinin tersten yazılışı iğecöbzuyu tagrı diziliminde gösterilir.