ırkı

ırkı

Zayıf, cılız, hastalıklı.


ırkı

Yonca.


ırkı için benzer kelimeler


ırkı, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'r', 'k', 'ı', şeklindedir.
ırkı kelimesinin tersten yazılışı ıkrı diziliminde gösterilir.