iş birlikçi

iş birlikçi

a. Herhangi bir alanda çıkar sağlama amacını güden veya kuruluşlarla ilişki kuran kimse, kuruluş vb.


iş birlikçi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', ' ', 'b', 'i', 'r', 'l', 'i', 'k', 'ç', 'i', şeklindedir.
iş birlikçi kelimesinin tersten yazılışı içkilrib şi diziliminde gösterilir.