iş bölümü

iş bölümü

a. 1. Bir işi, iki veya daha çok kişi arasında bölme: “Evliliğim boyunca, saçmalığını ancak şimdi idrak edebildiğim bir iş bölümü vardı Ayşin ile aramızda.” -E. Şafak. 2. Bir toplumsal üretim düzeni içindeki değişik görev ve hizmetlerin, toplumun üyeleri, kümeleri arasında karşılıklı bağımlılık ilişkileri içinde bölünmesi.


iş bölümü İng. division of labor

Bir organizmada çeşitli görev ve faaliyetlerin o organizmanın ayrı ayrı bölgeleri tarafından yerine getirilmesi. Hayvan sosyetelerinde görevlerin bölünmesi (işçi, asker arı gibi). Vazife taksimi.


iş bölümü İng. division of labour

Bir toplumu oluşturan üyelerin, ailelerin ve toplulukların işleri aralarında bölüşmeleri; toplumsal yerlerine ve biyolojik yapılarına göre belirli işleri yapmaları.


iş bölümü İng. division of Iabour, division of Iabor

İşçilerin üretimin belli alt süreçlerinde uzmanlaşması.


iş bölümü İng. division of labour

Çalışma alanındaki sonuçları verimli kılmak ve iyiye götürebilmek amacıyla bunları etkileyebilecek her türlü özellikler göz önünde tutularak bu işin görevlileri arasında bilgi, görgü ve yeteneklerine göre dağıtımı.


iş bölümü Osm. taksim-i amel

(zooloji)


iş bölümü İng. division of labor

Bir organizmada, çeşitli görev ve çalışmaların o organizmanın ayrı ayrı bölgeleri araciyle yerine getirilmesi.


iş bölümü için benzer kelimeler


iş bölümü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', ' ', 'b', 'ö', 'l', 'ü', 'm', 'ü', şeklindedir.
iş bölümü kelimesinin tersten yazılışı ümülöb şi diziliminde gösterilir.