iş hacmi

iş hacmi

a. tic. Ticari kuruluşlarda bir yıl içinde yapılan işlemlerin toplam değeri, ciro.


iş hacmi İng. turnover

Bir ortaklığın bir yıl boyunca alış ve satış tutarlarının genel toplamı.


iş hacmi için benzer kelimeler


iş hacmi, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', ' ', 'h', 'a', 'c', 'm', 'i', şeklindedir.
iş hacmi kelimesinin tersten yazılışı imcah şi diziliminde gösterilir.