iş istasyonu

iş istasyonu İng. workstation

iş istasyonu için benzer kelimeler


iş istasyonu, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', ' ', 'i', 's', 't', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', 'u', şeklindedir.
iş istasyonu kelimesinin tersten yazılışı unoysatsi şi diziliminde gösterilir.