işba

işba Ar. işb¥¤

a. (işba:) esk. 1. Doyurma. 2. kim. Doyma.


işba için benzer kelimeler


işba, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'b', 'a', şeklindedir.
işba kelimesinin tersten yazılışı abşi diziliminde gösterilir.