işem

işem Fr. Miction
işem Fr. Urination

işem için benzer kelimeler


işem, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'e', 'm', şeklindedir.
işem kelimesinin tersten yazılışı meşi diziliminde gösterilir.