işi başa ütmek, (işi basma ütmek, işini başa ütmek)

işi başa ütmek, (işi basma ütmek, işini başa ütmek)

İşi sona eriştirmek, neticelendirmek.


işi başa ütmek, (işi basma ütmek, işini başa ütmek) için benzer kelimeler


işi başa ütmek, (işi basma ütmek, işini başa ütmek), 51 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'i', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'a', ' ', 'ü', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', '(', 'i', 'ş', 'i', ' ', 'b', 'a', 's', 'm', 'a', ' ', 'ü', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 'i', 'ş', 'i', 'n', 'i', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'a', ' ', 'ü', 't', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
işi başa ütmek, (işi basma ütmek, işini başa ütmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemtü aşab inişi ,kemtü amsab işi( ,kemtü aşab işi diziliminde gösterilir.