işi sağlamak, (işi sağ etmek, işi sağ eylemek)

işi sağlamak, (işi sağ etmek, işi sağ eylemek)

İşi yoluna koymak.


işi sağlamak, (işi sağ etmek, işi sağ eylemek) için benzer kelimeler


işi sağlamak, (işi sağ etmek, işi sağ eylemek), 46 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'i', ' ', 's', 'a', 'ğ', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', ',', ' ', '(', 'i', 'ş', 'i', ' ', 's', 'a', 'ğ', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ',', ' ', 'i', 'ş', 'i', ' ', 's', 'a', 'ğ', ' ', 'e', 'y', 'l', 'e', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
işi sağlamak, (işi sağ etmek, işi sağ eylemek) kelimesinin tersten yazılışı )kemelye ğas işi ,kemte ğas işi( ,kamalğas işi diziliminde gösterilir.