ısı tep-reten

ısı tep-reten Fr. Calorimoteur

ısı tep-reten için benzer kelimeler


ısı tep-reten, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'ı', ' ', 't', 'e', 'p', '-', 'r', 'e', 't', 'e', 'n', şeklindedir.
ısı tep-reten kelimesinin tersten yazılışı neter-pet ısı diziliminde gösterilir.