ısığa dönerlik

ısığa dönerlik Fr. Thermotropisme

ısığa dönerlik için benzer kelimeler


ısığa dönerlik, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'ı', 'ğ', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
ısığa dönerlik kelimesinin tersten yazılışı kilrenöd ağısı diziliminde gösterilir.