ışık yazımı

ışık yazımı Fr. Actinographie

ışık yazımı için benzer kelimeler


ışık yazımı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
ışık yazımı kelimesinin tersten yazılışı ımızay kışı diziliminde gösterilir.