ışıkölçümsel ikincil ölçün

ışıkölçümsel ikincil ölçün İng. secondary standard of light

Işık yeğinliği (ya da ışık akısı, ya da ışıklılığı), ışık ölçümsel birincil ölçünle (dolaylı ya da dolaysız) ölçüştürme sonucu belirlenmiş, ışıkölçümsel ölçmelere yarayan, değişmez ve yeniden elde edilebilir ışık kaynağı.


ışıkölçümsel ikincil ölçün için benzer kelimeler


ışıkölçümsel ikincil ölçün, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'ş', 'ı', 'k', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', 'l', ' ', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 'n', şeklindedir.
ışıkölçümsel ikincil ölçün kelimesinin tersten yazılışı nüçlö licniki lesmüçlökışı diziliminde gösterilir.