ısılam

ısılam Fr. Calorification
ısılam Fr. Diathermie (Littré)

ısılam için benzer kelimeler


ısılam, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'ı', 'l', 'a', 'm', şeklindedir.
ısılam kelimesinin tersten yazılışı malısı diziliminde gösterilir.