ısılkesim

ısılkesim İng. pyrolysis

Özdecikleri, ısı etkisinden yararlanarak parçalama işlemi.


ısılkesim, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'ı', 'l', 'k', 'e', 's', 'i', 'm', şeklindedir.
ısılkesim kelimesinin tersten yazılışı miseklısı diziliminde gösterilir.