ısılsertleşim

ısılsertleşim İng. thermosetting

Epoksi reçineleri gibi , kimi özdeklerin ısı etkisiyle sertleşmesi.


ısılsertleşim, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 'ı', 'l', 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
ısılsertleşim kelimesinin tersten yazılışı mişeltreslısı diziliminde gösterilir.