ışıma

ışıma

a. 1. Işımak işi, ışıklanma, aydınlanma: “Güneş, gözleri kör eden bir ışımadır; denizi, göğü ve şehri, âdeta incecik gümüşten bir zar kuşatıyor.” -A. İlhan. 2. fiz. Işınım.


ışıma İng. radiation

Parçacıklar ya da elektromanyetik dalgalar biçiminde erke yayımı ya da taşınması, bk. ışınım.


ışıma

bk. radyasyon


ışıma İng. radiation
ışıma İng. radiation

1. Bir titreşim, kaynağının, özellikle bir akımmıknatıssal titreşim kaynağının, içinde bulunduğu ortama dalgalar durumunda erke yayımı. 2. Işametkin özdeklerin parçacık ya da dalga biçiminde erke ışıması, anlamdaş ışınım.


ışıma İng. radiation

1.Enerjinin elektromanyetik dalga şeklinde yayılması. 2.Aradaki ortamı ısıtmadan veya bir maddi ortam olmaksızın, ısı enerjisinin bir kaynaktan bir alıcıya akması. 3.Radyoaktif ışımaların yayılması.


ışıma Osm. inşiâ'

(fizik)


ışıma İng. radiation

Sinema/TV. Elektromıknatıs dalgalar biçiminde yol alan erke.


ışıma

bk. ışınım.


ışıma için benzer kelimeler


ışıma, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'a', şeklindedir.
ışıma kelimesinin tersten yazılışı amışı diziliminde gösterilir.