ışımetkin izleyici

ışımetkin izleyici İng. radioactive tracer

Birçok kimyasal, doğabilimsel ya da dirimbilimsel değişim süreci içinde, ışımetkin olamayan öğelerin tuttukları yoları ve davranışlarını incelemek için kullanılan yerdeş ışımetkin öğe.


ışımetkin izleyici için benzer kelimeler


ışımetkin izleyici, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'ş', 'ı', 'm', 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'i', 'z', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', şeklindedir.
ışımetkin izleyici kelimesinin tersten yazılışı iciyelzi niktemışı diziliminde gösterilir.