işkile

işkile

Tohumluk küçük soğan, arpacık soğanı.


işkile için benzer kelimeler


işkile, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'k', 'i', 'l', 'e', şeklindedir.
işkile kelimesinin tersten yazılışı elikşi diziliminde gösterilir.