İslami

İslami Ar. isl¥m³

sf. (isla:mi:, l ince okunur) 1. İslam diniyle ilgili olan. 2. İslama uygun olan.


İslami, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 's', 'l', 'a', 'm', 'i', şeklindedir.
İslami kelimesinin tersten yazılışı imalsİ diziliminde gösterilir.