İslavistik

İslavistik, -ği

öz. a. Slavistik.


İslavistik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 's', 'l', 'a', 'v', 'i', 's', 't', 'i', 'k', şeklindedir.
İslavistik kelimesinin tersten yazılışı kitsivalsİ diziliminde gösterilir.