işlem kartlı ödünç verme

işlem kartlı ödünç verme İng. transaction card charging

Kitaplar ödünç verilirken ceplerine numaralı işlem kartları yerleştirme temeline dayanan ödünç verme yöntemi.


işlem kartlı ödünç verme için benzer kelimeler


işlem kartlı ödünç verme, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', ' ', 'k', 'a', 'r', 't', 'l', 'ı', ' ', 'ö', 'd', 'ü', 'n', 'ç', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', şeklindedir.
işlem kartlı ödünç verme kelimesinin tersten yazılışı emrev çnüdö ıltrak melşi diziliminde gösterilir.