işlemcilik

işlemcilik, -ği

a. İşlemci olma durumu.


işlemcilik İng. operationalism

Sözcük, kavram ve kuramların, gözlem ve araştırma yöntemleri yoluyla sağlanan anlamlarından başka bir anlamı olmayacağı görüşü.


işlemcilik için benzer kelimeler


işlemcilik, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'c', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
işlemcilik kelimesinin tersten yazılışı kilicmelşi diziliminde gösterilir.