işlenmiş soya küspesi

işlenmiş soya küspesi İng. processed soybean meal

Öğütülüp çözücülerde özütlenmiş soya küspesinin basınç altında pişirilmesiyle veya buharlı sıkıştırmayla konik deliklerden geçirilmek suretiyle elde edilen, protein içeriğine göre adlandırılıp satılması ve en çok % 7 ham selüloz içermesi gereken bir ürün.


işlenmiş soya küspesi için benzer kelimeler


işlenmiş soya küspesi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'n', 'm', 'i', 'ş', ' ', 's', 'o', 'y', 'a', ' ', 'k', 'ü', 's', 'p', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
işlenmiş soya küspesi kelimesinin tersten yazılışı isepsük ayos şimnelşi diziliminde gösterilir.