işletme bulgusu hakkı

işletme bulgusu hakkı İng. working right

İşletme bulgusunun oluşumuna katılmaktan doğan hak.


işletme bulgusu hakkı için benzer kelimeler


işletme bulgusu hakkı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', ' ', 'b', 'u', 'l', 'g', 'u', 's', 'u', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
işletme bulgusu hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah usuglub emtelşi diziliminde gösterilir.