işletme özel izni

işletme özel izni İng. licencing of the patent, royalty

Bulgunun işletilmesi için verilen ve anlaşmaya dayanan izin.


işletme özel izni için benzer kelimeler


işletme özel izni, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', ' ', 'ö', 'z', 'e', 'l', ' ', 'i', 'z', 'n', 'i', şeklindedir.
işletme özel izni kelimesinin tersten yazılışı inzi lezö emtelşi diziliminde gösterilir.