işlevselcilik

işlevselcilik İng. functionalism

Halkbilim olay ya da ürünlerinin, ilgili oldukları toplum düzenindeki işlevlerine göre incelenmesini öngören kuram. bk. işlev, işlevsel tümgeler. krş. doğalcılık, güççülük, koşutçuluk.


işlevselcilik, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', 's', 'e', 'l', 'c', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
işlevselcilik kelimesinin tersten yazılışı kiliclesvelşi diziliminde gösterilir.