işş+

işş+

bk. iş


işş+, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, + harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'ş', '+', şeklindedir.
işş+ kelimesinin tersten yazılışı +şşi diziliminde gösterilir.