işten çıkarma ödencesi

işten çıkarma ödencesi İng. redundancy payment, labour indemnity

Gereksinim duyulmaması nedeniyle işine son verilen işçiye işveren tarafından yapılan ödeme.


işten çıkarma ödencesi Osm. işten çıkarma tazminatı

İşletme tarafından işine son verilen işçiye toptan ya da belli bir süre içinde yapılan ödeme.


işten çıkarma ödencesi için benzer kelimeler


işten çıkarma ödencesi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 't', 'e', 'n', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'm', 'a', ' ', 'ö', 'd', 'e', 'n', 'c', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
işten çıkarma ödencesi kelimesinin tersten yazılışı isecnedö amrakıç netşi diziliminde gösterilir.