iştikak

iştikak Ar. işti®¥®

a. (iştika:kı) esk. 1. Yarılmış bir şeyin bir bölümünü alma. 2. db. Türeme. 3. ed. Aynı kökten gelen kelimeleri bir arada kullanma sanatı.


iştikak, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 't', 'i', 'k', 'a', 'k', şeklindedir.
iştikak kelimesinin tersten yazılışı kakitşi diziliminde gösterilir.