ıstıkam

ıstıkam

İstihkâm (Kuşu)


ıstıkam, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 's', 't', 'ı', 'k', 'a', 'm', şeklindedir.
ıstıkam kelimesinin tersten yazılışı makıtsı diziliminde gösterilir.