iştirakiyyun

iştirakiyyun

Osmanlı İmparatorluğu’nda özelIikle İkinci Meşrutiyet’ten sonra, aralarında hiç bir fark gözetmeksizin, komünizm, sosyalizm ve ortaklaşacılık akımlarını birlikte içermek üzere kullanılan kavram.


iştirakiyyun, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 't', 'i', 'r', 'a', 'k', 'i', 'y', 'y', 'u', 'n', şeklindedir.
iştirakiyyun kelimesinin tersten yazılışı nuyyikaritşi diziliminde gösterilir.