İtalyan çekirgesi

İtalyan çekirgesi İng. Italian locust

25-35 mm. boyunda olup, hemen bütün Avrupa ülkelerinde, bu arada Türkiye'de görülen ve tarım bitkilerine zarar veren sıçrayıcı böcek.


İtalyan çekirgesi İng. locust

Böcekler (Insecta) sınıfının, düz kanatlılar (Orthoptera) takımından, art kanatları kırmızı renkte bir eklem bacaklı türü.


İtalyan çekirgesi Lat. Caluptamus italicus

(zooloji)


İtalyan çekirgesi İng. losust

(Calyptamus italicus,): Böcekler (İnsecta) düzkanatlilar (Orthoptera) takımından bir eklembacaklı türü. Ard kanatları kırmızı renktedir.


İtalyan çekirgesi için benzer kelimeler


İtalyan çekirgesi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, İ harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'İ', 't', 'a', 'l', 'y', 'a', 'n', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'r', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
İtalyan çekirgesi kelimesinin tersten yazılışı isegrikeç naylatİ diziliminde gösterilir.