ıtrah

ıtrah Ar. iµr¥§

a. (ıtra:hı) esk. Dışarı çıkarma, dışarı atma.


ıtrah için benzer kelimeler


ıtrah, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 't', 'r', 'a', 'h', şeklindedir.
ıtrah kelimesinin tersten yazılışı hartı diziliminde gösterilir.