İYO ile başlayan kelimeler

İYO ile başlayan veya başında İYO olan kelimeler 91 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İYO ile başlayan kelimeler

25 harfli

iyonik eşdeğer iletkenlik, iyonize olmayan radyasyon

23 harfli

iyon tuzağı mekanizması, iyonyuvarı tedirginliği

22 harfli

iyonlaştırıcı gazölçer

21 harfli

iyonik kontrast madde, iyonlaşma potansiyeli

20 harfli

iyonlaştırıcı ışınım

19 harfli

iyodonofilus vakuol, iyon kromatografisi, iyonik polimerleşme, iyonlar arası çekim

18 harfli

iyod'lu yağ tanımı, iyonik deterjanlar, iyonlaşma derecesi, iyonlaşma sabitesi, iyonlaştırma akımı, iyonlaştırma odası

17 harfli

iyodo asetik asit, iyonik iletkenlik, iyonlaştırma yolu, iyonlu nitrürleme, iyot yetersizliği

16 harfli

iyon değiştirici, iyonize kalsiyum, iyonlaşma sabiti, iyot bileşikleri

15 harfli

iyon debiölçeri, iyon değiştirme, iyon doz debisi, iyonlaşmış atom, iyonomer reçine, iyot kaynakları

14 harfli

iyon dedektörü, iyon dozölçeri, iyon yoğunluğu, iyotpentaoksit

13 harfli

iyodozobenzen, iyonik bağlar, iyonik şiddet, iyonlaştırmak, iyot tedavisi

12 harfli

iyon dışlama, iyon pompası, iyonik denge, iyonlaştırma, iyot siyanür

11 harfli

iyodik asit, iyodo alkan, iyodoasetat, iyodoiyodür, iyon demeti, iyon kanalı, iyon yuvarı, iyonizasyon, iyontoforez, iyot deneyi, iyot sayısı, İyon düzeni

10 harfli

iyodometri, iyonik bağ, iyonik çap, iyonik güç, iyonik jel, iyonlaşmış, iyonografi, iyonyuvarı, iyot testi, iyotlu tuz

9 harfli

iyodismus, iyodoform, iyodopsin, iyonlanma, iyonlaşma, iyonogram, iyon dozu

8 harfli

iyoderma, iyodofor, iyonofor, iyonomer, iyonosit, iyot-131, iyotlama

7 harfli

iyodizm, iyonyum

6 harfli

iyodat, iyodür, iyonik, iyonon

4 harfli

iyon, iyot

Kelime Ara