izlek

izlek, -ği

a. hlk. 1. Keçi yolu, patika. 2. ed. Bir edebî eserde işlenen konunun anlamca ortaya koyduğu ana yönelim.


izlek

Keçiyolu, patika.


izlek

İzlenebilecek belirtikteki izler.


izlek, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'k', şeklindedir.
izlek kelimesinin tersten yazılışı kelzi diziliminde gösterilir.