izleme hakkı

izleme hakkı İng. rifht of pursuit

Yazarın, çoğaltılmış sayıların satışından belirli koşullara göre pay isteme hakkı.


izleme hakkı için benzer kelimeler


izleme hakkı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
izleme hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah emelzi diziliminde gösterilir.