izleme sorusu

izleme sorusu İng. follow-up question

Özellikle açıkuçlu sorulara alınan özgür yanıtları belirginleştirmek, derinleştirmek ya da bütünlemek amacıyla soruyu izleyen ve ek açıklamalar isteyen soru.


izleme sorusu için benzer kelimeler


izleme sorusu, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'm', 'e', ' ', 's', 'o', 'r', 'u', 's', 'u', şeklindedir.
izleme sorusu kelimesinin tersten yazılışı usuros emelzi diziliminde gösterilir.