izleyici çevrinme

izleyici çevrinme İng. follow pan

Sinema/TV. Alıcının, olduğu yerde, bazen de devinirken, devinimli bir konuyu çevrinmeyle izlemesi.


izleyici çevrinme için benzer kelimeler


izleyici çevrinme, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'z', 'l', 'e', 'y', 'i', 'c', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'v', 'r', 'i', 'n', 'm', 'e', şeklindedir.
izleyici çevrinme kelimesinin tersten yazılışı emnirveç iciyelzi diziliminde gösterilir.