“jacoud” göstergisi

“jacoud” göstergisi Fr. Jacoud (signe de)

“jacoud” göstergisi için benzer kelimeler


“jacoud” göstergisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'j', 'a', 'c', 'o', 'u', 'd', '”', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
“jacoud” göstergisi kelimesinin tersten yazılışı isigretsög ”duocaj“ diziliminde gösterilir.