“jacquemin” göstergisi

“jacquemin” göstergisi Fr. Jacquemin (signe de)

“jacquemin” göstergisi için benzer kelimeler


“jacquemin” göstergisi, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, “ harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, '“', 'j', 'a', 'c', 'q', 'u', 'e', 'm', 'i', 'n', '”', ' ', 'g', 'ö', 's', 't', 'e', 'r', 'g', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
“jacquemin” göstergisi kelimesinin tersten yazılışı isigretsög ”nimeuqcaj“ diziliminde gösterilir.