jandarmalık

jandarmalık, -ğı

a. 1. Jandarmanın görevi: “On sekiz sene jandarmalık hizmeti olmuş.” -K. Korcan. 2. mec. Açıkgözlülük.


jandarmalık için benzer kelimeler


jandarmalık, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, j harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'j', 'a', 'n', 'd', 'a', 'r', 'm', 'a', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
jandarmalık kelimesinin tersten yazılışı kılamradnaj diziliminde gösterilir.