jasper

jasper İng. jasper

Kalseduan çeşidi olan kıymetli bir taş. Denektaşı, hint taşı, kantaşı, mihenk taşı. Bir alaşımdaki altın miktarını tahminde kullanılır.


jasper, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, j harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'j', 'a', 's', 'p', 'e', 'r', şeklindedir.
jasper kelimesinin tersten yazılışı repsaj diziliminde gösterilir.