Jevons tek fiyat yasası

Jevons tek fiyat yasası

bk. eş marjinal fayda yasası


Jevons tek fiyat yasası için benzer kelimeler


Jevons tek fiyat yasası, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, J harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'J', 'e', 'v', 'o', 'n', 's', ' ', 't', 'e', 'k', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Jevons tek fiyat yasası kelimesinin tersten yazılışı ısasay tayif ket snoveJ diziliminde gösterilir.