Juncus gerardi

Juncus gerardi Lat. Juncus gerardi

Tuzcul hasır otu.


Juncus gerardi için benzer kelimeler


Juncus gerardi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, J harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'J', 'u', 'n', 'c', 'u', 's', ' ', 'g', 'e', 'r', 'a', 'r', 'd', 'i', şeklindedir.
Juncus gerardi kelimesinin tersten yazılışı idrareg sucnuJ diziliminde gösterilir.