KÖ ile başlayan kelimeler

ile başlayan veya başında KÖ olan kelimeler 1870 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KÖ ile başlayan kelimeler

25 harfli

köncüksel badak sayrılığı, köncüksel öyken sayrılığı, kör değneğini beller gibi, kötek atmak (veya çekmek), kötücül pleomorfik adenom

24 harfli

köncükçül çene sayrılığı, köncüksel meme sayrılığı, kör bağırsak kırıştırımı, kör bağırsak takı yalımı, kör sendelemesi sendromu, köre renkten bahsolunmaz, Körfez İşbirliği Konseyi, köşe taşı köşede yakışır, kötü amaçla kütüğe yazım, kötü performans sendromu, kötücül tersiyan malarya

23 harfli

köken adının saptanması, köken ve sağlık belgesi, köksel sayılama dizgesi, köleniz (veya köleleri), kömürcü çırağına dönmek, kömürün hidrojenlenmesi, köpek barınağı öksürüğü, köpek eniği sellülitisi, köpek gençlik hastalığı, köprücük altçıl mırıltı, köprücükaltı atardamarı, kör bağırsak ağızlatımı, kör bağırsak takı alımı, kör kör parmağım gözüne, körebe yansıtma yöntemi, köreltici göz kamaşması, körle yatan şaşı kalkar

22 harfli

köken adını zorla alan, köntöy köntöy söylemek, köpeği bağlasan durmaz, köpek bağırsaksolucanı, köpek eniği pyoderması, köpek sahibini ısırmaz, köpeklerin safra ateşi, kör bağırsak tutturumu, körlüğüne, (körliğine), kösültmek, (köseltmek), köşegenlenebilir dizey, kötü haber tez duyulur, kötücül histiyositozis

21 harfli

köken adının zoralımı, köken gösterme görevi, köpek eniği iskorbütü, kör bağırsak ağızlamı, kör bağırsak irilenim, kör barsak kırıştırım, köşede bucakta kalmak, köy ilköğretim kurulu

20 harfli

köleci üretim biçimi, köpek balığı fonları, köprücükler kırılımı, köprücüksel-küreksel, kör bağırsak gevşemi, kör bağırsak yangısı, kör şeytandan bulmak, körsek körsek yanmak, köşe bucağa dağılmak, köşe kapmaca oynamak, kötü yola sürüklemek

19 harfli

köknar baştankarası, köleci üretim tarzı, kömür çubuklu lamba, köncüksel kırtış ur, köpek kancalı kurdu, Köprüağzıdemirciler, köpüksel hırıltılar, kör bağırsak takısı, kör barsak-öd kınca, kör itin öldüğü yer, Körfez sahil kenesi, körgesinden gorkmak, kösenin sakalı gibi, köşe çözümü tepkisi, köşegensel bağlanım, kötü yola saptırmak, köy ihtiyar meclisi

18 harfli

kök boğum solucanı, köken ülke belgesi, köken yeri belgesi, kökleşmiş karşılık, kökünden halletmek, kömür yayı lambası, könig okul beldeği, köp avgıncık yalım, köpeğe atsan yemez, köpek erlişiyozisi, köpek yese kudurur, köprübaşını tutmak, köprücük kamçağısı, kör bağırsak açımı, kör barsak tutmacı, körbağırsak takısı, köstekten sıyrılma, köşebaşı tiyatrosu, köşegen yapıştırma, köşegenaltı eleman, köşegendışı eleman, ...

17 harfli

köfekeli yakrı ur, köken kümelenmesi, köken sertifikası, kömür başa vurmak, kömür sıkıştırıcı, kömür telli lamba, kömürlü ışık yayı, kömürlü sestoplar, kömürsel çöpelcan, köncüksel beze ur, köpek kırbaçkurdu, köprü sanatçıları, köprücük-tahtasal, köprücük-yartısal, köpük önleyiciler, kör görmez, sezer, kör mağara balığı, kör-yılansıgiller, Köroğlu makamları, kösnül duyarlaşma, köşebaşı ustaları, ...

16 harfli

köken aykırılığı, köklü yenilikler, kökteş kelimeler, kökünden kazımak, kömürcü develeri, kömürleştirilmek, kömürleyen emlem, kömürsel dirikıl, köpek distemperi, köprüaltı çocuğu, Köprülü Kaldırak, köpük oluşturucu, köpüklü yüzdürme, körpe ılıncıklar, köse (Köy oyunu), kösemenlik etmek, kösreviye vurmak, köstebek göğdeli, köstebek karınlı, kösteğini kesmek, köşe birleştirme, ...

15 harfli

köfün desteresi, kök doğrayıcısı, kökboyasıgiller, kökencil suymuk, kökiki dönüşümü, köknar reçinesi, kökten dincilik, kölgenlik etmek, kömür hazırlama, kömür kazmacısı, kömürcin kayası, kömürleştirilme, kömürlü öpkence, köpek anatomisi, köpek balıkları, köpek eğiticisi, köpek sarımsağı, köpek tersi akı, köpek-balıkları, köprücek demiri, köprücük altçıl, ...

14 harfli

köfekeli perik, köfte kesilmek, kök bacaklılar, kök etki alanı, köken bilimsel, kökensel türem, kökler bölgesi, köknar-kargası, köksüz [nebat], kökten çiçekli, kökünü kazımak, kölelik düzeni, kölelik rejimi, kömürcü şıkığı, kömürleştirmek, kömüş buyduran, köp sıvık akım, köpekbalıkları, köpekmenekşesi, köpekoğluköpek, köpeksarmısağı, ...

13 harfli

köfteli yahni, köftere açmak, kök ayaklılar, kök birincisi, kök kırmızısı, kök söktürmek, kök ufalanımı, kök-ayaklılar, kökbacaklılar, köken belgesi, köken bilgisi, köken bilimci, köken işareti, kökkamçılılar, köklü düzlemi, köknar sakızı, kökteş tümleç, kökü kazınmak, kökü kesilmek, köleci sistem, köleci toplum, ...

12 harfli

köçek havası, köçet elması, köfte demiri, köfterekirma, kök dağıtmak, kök harfleri, kök ikincisi, kök ipuçları, kök üçüncüsü, kökayaklılar, köken bilimi, köken kuralı, köken ülkesi, köken yalımı, kökkırmızısı, köklendirmek, kökleştirmek, köklü ekseni, kökten dinci, kökten sürme, kökü kurumak, ...

11 harfli

köceklenmek, Köçeklioğlu, köçen olmak, köfekelenim, köfeki taşı, köfte harcı, köfte olmak, köfül köfül, Köfünambarı, köhneleşmek, kök açılımı, kök aoristi, kök basıncı, kök bilgisi, kök bozması, kök hücresi, kök işareti, kök kaplama, kök şapkası, kök taslağı, kök yumrusu, ...

10 harfli

köçer ağaç, köftecilik, köftelemek, köhneleşme, kök ayrımı, kök boyası, kök bükünü, kök çürümü, kök kılıfı, kök mantar, kök nodülü, kök salmak, kök sökmek, kök tüberi, kök yemler, kökbilgisi, köken ülke, kökenlemek, kökenlenme, kökenleyen, kökkaplama, ...

9 harfli

Köçekkömü, köfekesel, köferçile, köfterlik, Köfündere, köhnütmek, kök almak, Kök anlam, kök dizin, kök hücre, kök kurdu, kök örnek, kök saplı, kök taban, kökboyası, kökçiçeği, köken adı, köken imi, köken ölü, kökenleme, kökertmek, ...

8 harfli

köbelmek, köçdemek, köçeklik, köçeymek, köçürmek, köfekece, köfekeli, köfnümek, köftalaş, köftehor, köftelik, kögürçün, köğşümek, köhlinit, köhnelik, köhnemek, köhnümek, kök algı, kök alma, kök boya, Kök boyu, ...

7 harfli

köbelek, köcekçi, köçekçe, köçekçi, köçekli, ködemek, köf üne, köfdere, köferez, köfteci, köftere, köfürge, köğtere, köhneme, köhrene, kök sap, kökağaç, kökaltı, kökbaşı, kökceli, kökdişi, ...

6 harfli

köccek, Köçeri, köçiyh, köçmek, köfeke, köfekı, köfeki, köfene, köfere, köfnek, köfnük, köfrek, köfrez, köften, köfter, köftün, köftür, köğner, köğrek, köhlen, köhnar, ...

5 harfli

köbel, köbür, köceg, köcek, köcen, köcik, köççe, köçek, köçen, köçer, köçün, ködek, ködük, ködün, köfes, köfke, köfne, köfte, köftü, köfük, köfün, ...

4 harfli

köbe, köce, köcü, Köçe, köçü, köde, köfe, köhi, köke, köle, kölü, köme, kömü, könç, Köni, könü, köpü, köre, körk, Körs, kört, ...

3 harfli

köc, köç, köh, köl, köm, kön, köp, kör, kös, köş, köt, köv, köw, köy, köz

2 harfli

Kelime Ara